Set mesures bàsiques durant el confinament

Davant la situació de confinament, moltes persones LGBTI estan obligades a viure en entorns hostils i es poden agreujar els problemes d’LGBTI-fòbia. Per això, exigim al govern de la Generalitat:

  1. Visibilitzar i actualitzar la informació de les eines de prevenció de violències LGBTI-fòbiques i d’assessorament i suport emocional i jurídic per a persones LGBTI
  2. Difondre i visibilitzar els serveis LGBTI actius i les formes de contactar-hi, fent èmfasi en l’alumnat i les persones grans
  3. Garantir l’atenció telefònica i per missatgeria en tots els SAI (actualment només n’hi ha sis de 72)
  4. Garantir l’anonimat dels contactes amb els serveis d’atenció i de denúncia
  5. Garantir formacions específiques a l’alumnat i professorat, així com continguts formatius sobre les realitats LGBTI als mitjans de comunicació públics.
  6. Seguiment acurat dels casos de potencial LGBTI-fòbia que s’haguessin detectat des de l’àmbit educatiu o els serveis de joventut, i que puguin agreujar-se amb el confinament (art. 6 11/2014)
  7. Telèfon únic d’atenció 24h a persones LGBTI