Afegeix-te a la lluita LGBTI!

Vivim en un país on el moviment LGBTI té llarga tradició i ha avançat molt en la lluita antipatriarcal i per l’alliberament sexual. Als Països Catalans existeixen diverses associacions i organitzacions que treballen des de fa temps aquests temes, i en alguns casos coordinadament sota espais unitaris (és el cas de Girona, Barcelona, Tarragona o la més recent de Terres de l’Ebre) a les que s’hi sumen assemblees feministes i espais de trobada per a homes/dones que lluiten per acabar amb el patriarcat i el sexisme. Tot i la bona feina feta, l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i el sexisme continuen presents cada dia de les nostres vides, el dret al matrimoni ja reconegut o l’aprovació de la Llei contra LGBTIfòbia han estat un avenç, però ha tingut un efecte sedant entre les persones LGBTI i en la seva implicació en la lluita continua fins a l’alliberament.

El cert és que l’homofòbia i la transfòbia encara existeixen a cadascuna de les comarques dels Països Catalans. Totes trobarem exemples en la nostra vida quotidiana, siguem heteros, homos, lesbis, bis, trans o intersex. Mirades discriminatòries per raons d’opció sexual, agressions verbals o físiques, comentaris rere l’esquena, fins i tot expressions “populars” en els nostres entorns pretesament alternatius que agredeixen la nostra dignitat.

Una conseqüència directa d’aquesta manca és que cedim aquest espai alternatiu al capital, fins al punt que avui dia ser gai —per desgràcia, la situació no ha variat gens en el cas de les trans i poc en les lesbianes— vol dir consumir, adoptar una actitud absolutament individualista i no tenir en compte la col·lectivitat. Podríem dir, fins i tot, que ara més que mai cal una alternativa al seu model d’oci i de relacions personals, ja que no totes tenim prou diners —ni ganes— d’anar cada cap de setmana a les seves discoteques, als locals d’ambient o a la festa de torn.

Davant d’aquesta situació, siguem el que siguem, cardem amb qui cardem, estimem a qui estimem, cal activar-nos per assolir que l’alliberament nacional també ho sigui sobre la diversitat d’opció sexual de les persones.

Es per això que necessitem trobar un espai per poder parlar-ne, proposar campanyes, accions i jornades de formació i festes fora dels cercles comercials. No només per a nosaltres, les que ens hi acabem implicant, sinó per a tothom.

Des d’aquí fem una crida de ruptura amb el patriarcat capitalista adreçada a tothom motivat per treballar per l’alliberament sexual. L’opressió sexual ens afecta a totes, i és responsabilitat de tothom capgirar aquesta situació.

Per parlar-ne més profundament us convoquem a l’assemblea que farem el proper 5 de setembre de 2015 a les 18 h al Casal Popular Tres Voltes Rebel (passeig d’Urrutia, 125, Nou Barris, <M> Llucmajor).

Si voleu assistir ens ho podeu fer saber al correu cridaLGBTI@gmail.com

No hi falteu!

Grup promotor de la Crida LGBTI