Memòria Trans: 320 persones trans assassinades en tan sols un any

En la Diada Internacional per a la Memòria Trans volem denunciar la urgència de la situació de les persones trans arreu del món. Per un costat, és el col·lectiu que pateix més exclusió laboral i precarietat del sistema capitalista, arribant la xifra estimada de l’atur trans fins prop del 80%. Per l’altre, la violència que reben les persones trans no para d’augmentar en el context global.

Segons dades d’Statista, entre l’octubre de 2022 i el setembre de 2023 almenys 320 persones trans han estat assassinades. Una xifra elevadíssima que, a més, hem de considerar incompleta, ja que el més probable és que bona part dels assassinats no s’arribin a computar a les xifres oficials com a agressions transfòbiques.

Entre aquestes dades, és molt preocupant que un 94% de les persones assassinades fossin dones trans o persones trans femenines. A més, un 80% de les víctimes eren persones racialitzades, evidenciant-se així una aliança mortífera entre la transfòbia i el racisme. Del total de persones assassinades un 48% es dedicava a la prostitució, una xifra que s’eleva al 78% en el cas d’Europa, fet que posa de manifest l’extrema precarització i situació de violència que pateixen aquestes persones.

A Catalunya, segons dades de l’Estat de l’LGBTI-fòbia de 2022 de l’Observatori contra l’Homofòbia, el nombre d’agressions trànsfobes ha augmentat els darrers anys fins a representar un 22,4% del total d’agressions. En la majoria de casos han estat agressions físiques i un 60% s’han produït a l’espai públic

Aquest repunt d’agressions es dona en un context en què les realitats de les vides trans s’han situat al centre del debat polític amb l’aprovació de la Llei Trans i les seves identitats han estat durament qüestionades, situant-les així en una posició de vulnerabilització i deshumanització evident. La transfòbia discursiva crea el caldo de cultiu perquè després es produeixin les agressions als carrers, posant en evidència que el moviment TERF i l’extrema dreta i feixisme són dues cares de la mateixa moneda.

La memòria és una eina que ens permet no només retre homenatge, sinó també aprendre dels errors i les victòries per seguir endavant. Recordar avui la Sonia Rescalvo no només és retornar-li la dignitat, sinó que significa reunir tots els arguments, tota la nostra força, els nostres plors i la nostra ràbia i seguir lluitant pels drets trans i per totes nosaltres. Per la Sònia, per l’Alan, per la Sandra i per cadascuna de les més de 320 persones trans assassinades, només podem seguir endavant!