Trenquem el CIStema, TRANSformem el món

  • Avui 31 de març dia per la visibilitat trans, des de la Crida LGBTI volem donar veu a les problemàtiques que patim les persones trans i com encarar aquesta lluita.

Les persones trans som el clar exemple del fracàs el CIStema de gènere, l’excepció a la norma: som per on el sistema fa aigües i visibilitza la seva funció opressora. Els nostres cossos i les nostres identitats són el camp de batalla en una societat que no ens dona alternativa: el cisheteropatriarcat ens obliga a fer un transit i/o a modificar els nostres cossos. Volem dir en veu alta que no som nosaltres qui, des d’una voluntat individual, triem modificar els nostres cossos sinó que és fruit del CIStema que no creu que un home amb pits o una dona amb barba puguin ser persones valides.

El cisheteropatriarcat exclou i discrimina a totes aquelles persones que no són homes, cis i heterosexuals. Se’ns diu que hem de ser home o dona. Se’ns diu que hem seguir un sistema de gènere que limita les qualitats humanes a allò masculí per als homes i femení per a les dones. I se’ns diu que hem de reduir la nostra sexualitat i afectivitat a una heterosexualitat reproductiva. Aquesta categorització retalla la nostra llibertat social, política, afectiva i sexual: la de les famílies que podem formar, la dels nostres afectes, la dels nostres desitjos i la dels nostres cossos. I nosaltres volem ser lliures. Per això en el dia per la visibilitat trans, volem fer visibles a aquelles persones que no segueixen els dictats de gènere del cisheteropatriarcat: les insubmisses i les rebels al CIStema.

Reclamem el nostre espai a la societat com a persones trans: per les que resistim i per les que ja no hi són com Sònia, Alan, Ekai i totes les víctimes d’una societat que exerceix violència transfòbica. Des dels Països Catalans demanem el desplegament immediat de la llei 11/2014 a Catalunya pels drets de les persones LGBTI i contra la LGTBI-fòbia i la 8/2016 al País Valencià, una legislació específica que regula els drets de les persones trans i contempla l’establiment de polítiques contra la violència transfòbica que ha estat participada pel moviment trans valencià. Fins a la resta del món, per assenyalar als governs que giren la cara cada cop que s’assassina algú per ser trans, per assenyalar als governs que persegueixen les persones trans ( i LGBTI) i perquè aquestes puguin demanar asil en països on les persones LGBTI no siguin perseguides per la llei.

Les institucions han d’anar més enllà dels actes simbòlics, necessaris però clarament insuficients: no en tenim prou amb que un cop l’any es penge una bandera trans als balcons de les seus de governs locals o autonòmics. Exigim a les nostres institucions que eradiquin totes aquelles violències que exercita la societat, la legislació i les institucions. La llei estatal d’Indentitat de Gènere ens patologitza, i per això reivindiquem la seua modificació per a que reconegui els nostres drets. Reclamem l’agilització dels tràmits burocràtics per canviar el nom de la nostra documentació. Demanem mesures de protecció i inserció laboral per les persones trans: per treballar no hem de renunciar a ser nosaltres mateixes, ni acabar treballar en feines no desitjades. Per això, hem de començar des de la base, l’ensenyament: les escoles i els instituts han de ser espais segurs.

Les persones trans som. Per això, volem de fer visible que és la violència del sistema la que ens vol invalidar i la que ens presenta com a persones invàlides. La majoria de persones rellisquem en els models de la salvadora masculinitat i de la feminitat passiva. Som les persones trans la punta més visible d’aquest desencaix i d’aquest error del CIStema. És per això que lluitem contra els arquetips home-dona. Teixim aliances amb els altres col·lectius oprimits pel CIStema heteropatriarcal capitalista i ho fem des de les bases i la praxis. El CIStema de gènere és rígid i violent, mentre que les identitats poden ser molt fluïdes, un fet que hem de tenir en compte en el nostre anàlisis a l’hora de combatre al CIStema per no caure en fal·làcies que no ens allunyin de la victòria.

Per l’abolició de gènere i de classes; trenquem el CIStema, TRANSformem el món.

Per una societat i uns Països Catalans Lliures de Transfòbia.

Crida LGBTI