Afegeix-te a la lluita LGBTI!

Vivim en un país on el moviment LGBTI té llarga tradició i ha avançat molt en la lluita antipatriarcal i per l’alliberament sexual. Als Països Catalans existeixen diverses associacions i organitzacions que treballen des de fa temps aquests temes, i en alguns casos coordinadament sota espais unitaris (és el cas de Girona, Barcelona, Tarragona o…