La Crida LGBTI és una organització per l’alliberament sexual i de gènere, que té com a objectiu la lluita contra el cishetreopatriarcat i l’LGBTI-fòbia en totes les seves manifestacions: l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la discriminació de les persones intersexuals.

Sorgim de la necessitat de generar un discurs dins del moviment LGBTI on l’alliberament social i nacional i les llibertats sexuals de les persones siguin un tot irrenunciable.

Si voleu saber més sobre què pensem, podeu consultar la nostra ponència ideològica, aprovada en assemblea el 10 d’octubre de 2015:

Descarrega en PDF!